ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПИГМЕНТАЦИИ СО PICOSECOND ЛАСЕРСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Ласерско отстранување на сите упорни пигментни промени на кожата од хормонални побуди (мелазми, клоазми или постпородилни пигментации), пеги, старачки флеки, кератози, вродени пигентации и црвенила, постинфламаторни црвенила од повреди и акни, постинфламаторни пигментации со 450 PICOSECOND ласерска технологија со тројно помал број на третмани во однос на Q-SWITCH nanosecond ласерска технологија .


Со времетраење на импулсот от 370 picosecundi за 532nm( nano metri) бранова должина , 450 picosecundi 1064 nm (nano metri) и 450 picosecundi 755 nm (nano metri) и со овој тип на ласерска технологија се отстрануваат и најупорните пигментации кои не можеа да се отстранат со застарената Q-SWITCH nanosecond ласерска технологија , ИПЛ , хемиски пилинзи итн..


За повеќе информации за 370 picosecond и 450 picosecond ласерскиот третман закажете преглед на телефон 023113115.


ВО ЗАВИСНОСТ ОД ИНДИКАЦИЈАТА И ОБЕМОТ НА РАБОТА ЦЕНАТА ПО ТРЕТМАН ЈА ОДРЕДУВАМЕ НА ПРЕГЛЕД!